Hwehwɛ nkratafa a ɛwɔ...
 
Wobɛyɛ eyi wɔ adehwehwɛ adaka mu a
Bɔ nsɛmfua titiriw nom: tricolor rat terrier
Fa nsɛmfua koro yi hyɛ asɛmkakyerɛde mu: "rat terrier"
Taepe OR wɔ nsɛmfua a wopɛ nyina ntamu: ketewaa OR tipɛnkoro
Fa tew-fri-mu ahyɛnsode ɛto nsɛmfua a wo mpɛ ho: -rodent, -"Jack Russell"
ɛkɔ
Fa nsigyinayɛ mbienu to mba no ntam na fa nsusude ka ho: 10..35 pɔn, $300..$500, 2010..2011
Na tew wo ahwehwɛde no so sei...
Hwehwɛ nkratafa wɔ kasa a wo paw no mu.
Hunu nkratafa a wɔkyerɛw wɔ mansin bi.
Hunu nkratafa a wɔatow so wɔ bere a wokyerɛ mu.
Hwehwɛ saet koro (te sɛ wikipedia.org ) anaa ma wo mbuano no nka domen bi te sɛ .edu, .org or .gov
Hwehwɛ nsɛmfua wɔ kratafa no nyinaa, kratafa ti-nsɛm, anaa wɛb adrɛs, anaa Search for terms in the whole page, page title, or web address, or links to the page you're looking for.
Ka kyerɛ Ahwehwɛ-hotew sɛ ɛnsɔne mpasogodi nsɛm a.
Hwehwɛ nkratafa wɔ fɔɔmat a wopɛ mu.
Hwehwɛ nkrataf a wowɔ ho kwan sɛ wobɛyɛ ho adwuma.
Wobetumi nso...
Hwehwɛ nkratafa a wɔsɛ, anaa wɔlenke Find pages that are similar to, or link to, a URL
Hwehwɛ nkratafa a woehu
Yɛ adwumadifo ho adwuma wɔ ahwehwɛ-daka no mu
Kɔstɔmaese wo ahwehwɛde nhyehyɛe
Google app
Menu no ankasa